Jens Paulsen

Jens Paulsen

Direktør, Advokat (H)


 

“Jens, som har møderet for Højesteret, varetager interesser for en større portefølje af erhvervsklienter.

Jens er meget aktiv i det grønlandske sports- og kulturliv.”

Jens Paulsen er partner i Paulsen|Keldsen Advokatanpartsselskab og har stor erfaring indenfor en lang række juridiske felter. Jens har dog specialiseret sig indenfor problemstillinger i forbindelse med fast ejendom og repræsenterer i den forbindelse både offentlige og private klienter.

Forretningsområder:

Jens Paulsens væsentligste arbejdsområder er selskabsret, kontraktsret, herunder virksomhedsoverdragelse, ejendomsoverdragelse, entrepriseret samt insolvensret og rekonstruktion af virksomheder.

Desuden fungerer Jens Paulsen som forsvarer i kriminalsager.

Tillidshverv:

  • Kasserer i Nunatsinni Advokatit – Grønlandske Advokater
  • Medlem af Danske Advokater
  • Medlem af dommerudnævnelsesrådet for Grønland
  • Formand for Politiklagenævnet i Grønland
  • Medlem af forretningsudvalget i Sermersooq Business Council
  • Bestyrelsesmedlem for Nuummi Sulisitsisut
  • Bestyrelsesmedlem for Brøndum Grønland A/S
  • Formand for Nordisk Koncertkor
  • Bestyrelsesmedlem for Nuuk Idrætsefterskole
  • Konsul for Holland, Belgien og Luxembourg

Sprog:

Dansk, tysk, engelsk, skandinavisk og delvist grønlandsk

Artikler:

Organisering af fiskeriforvaltningen i Grønland, Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter 1991:516

Oprindelige folks indflydelse på fiskeriforvaltningen, i regi af Arctic Council Indigenous Peoples Secretariat

Forskellige faglige artikler i medlemsbladet for Foreningen af danske Sceneinstruktører

Karriereforløb:

19. oktober 2012: Møderet for Højesteret
1. januar 2012: Partner i Paulsen|Keldsen Advokatanpartsselskab
1. januar 2008: Ansvarlig indehaver af advokatfirmaet Hey|Paulsen
20. september 2007: Møderet for landsret og for Sø- og Handelsretten
8. juli 2003: Beskikket som advokat. Ansat i Advokatfirmaet Hey og Paulsen, Nuuk
1. juni – 7. juli 2003: Advokatfuldmægtig ved advokat Henrik Hey Advokatfirma, Nuuk
1. oktober 2001 til 31. maj 2002: Project Manager, Venues, i Arctic Winter Games 2002
September 2001: Selvstændig konsulent for Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur.
15. september 1998 til 31. august 2001: Juridisk Konsulent i Foreningen af Danske Sceneinstruktører, København
1. oktober 1997 til 14. september 1998: Selvstændig konsulent, blandt andet for Arctic Council Indigenous Peoples Secretariat i København og konsulentfirmaet Rambøll.
1. oktober 1993 til 14. september 1997: Kontorchef i The North Atlantic marine Mammal Commission, Tromsø
1. oktober 1988 til 30. september 1993: Kontorchef i Grønlands Hjemmestyre, Erhvervsdirektoratet
15. juni 1986 til 30. september 1988: Fuldmægtig i Grønlands Hjemmestyre, Erhvervsdirektoratet
29. november 1985 til 1. maj 1986: Vikar for fuldmægtig i Grønlands Hjemmestyre, Erhvervsdirektoratet.
1. marts til 31. august 1985:  Advokatfuldmægtig ved advokat Hans Aage Gertz, Nyborg