Jens Paulsen

Jens Paulsen

Direktør, Advokat (H)


 

“Jens, som har møderet for Højesteret, varetager interesser for en større portefølje af erhvervsklienter.

Jens er meget aktiv i det grønlandske sports- og kulturliv.”

Forretningsområder:

Jens Paulsen er direktør i Arctic Law Greenland og har stor erfaring indenfor en lang række juridiske felter.  Jens Paulsens væsentligste arbejdsområder er selskabsret, kontraktsret, herunder virksomhedsoverdragelse, ejendomsoverdragelse, samt insolvensret og rekonstruktion af virksomheder.

Desuden fungerer Jens Paulsen som forsvarer i kriminalsager.

Tillidshverv:

 • Formand for Fiskerikommissionen i Grønland
 • Medlem af Dommerudnævnelsesrådet for Grønland
 • Formand for Politiklagenævnet i Grønland
 • Medlem af Nuuk Erhvervsråd
 • Bestyrelsesmedlem for Nuummi Sulisitsisut
 • Bestyrelsesmedlem for Brøndum Grønland A/S
 • Bestyrelsesmedlem og direktør i Chevron Greenland Exploration A/S
 • Bestyrelsesmedlem og direktør i Chevron East Greenland Exploration A/S
 • Bestyrelsesmedlem for Nuuk Idrætsefterskole
 • Konsul for Holland, Belgien og Luxembourg
 • Næstformand i Nuummi Sulisitsitut

Sprog:

Dansk, tysk, engelsk, skandinavisk og delvist grønlandsk

Artikler:

Organisering af fiskeriforvaltningen i Grønland, Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter 1991:516

Oprindelige folks indflydelse på fiskeriforvaltningen, i regi af Arctic Council Indigenous Peoples Secretariat

Forskellige faglige artikler i medlemsbladet for Foreningen af danske Sceneinstruktører

Karriereforløb:

2019: Solgt anparter i Paulsen|Keldsen – Advokatanpartsselskab. Selskabet hedder herefter Arctic Law Greenland ApS. Jens Paulsen er fortsat direktør i selskabet
2012: Møderet for Højesteret
2012: Partner i Paulsen|Keldsen Advokatanpartsselskab
2008: Ansvarlig indehaver af advokatfirmaet Hey|Paulsen
2007: Møderet for landsret og for Sø- og Handelsretten
2003: Beskikket som advokat. Ansat i Advokatfirmaet Hey og Paulsen, Nuuk
2003: Advokatfuldmægtig ved advokat Henrik Hey Advokatfirma, Nuuk
2001 – 2002: Project Manager, Venues, i Arctic Winter Games 2002
2001: Selvstændig konsulent for Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur.
1998 – 2001: Juridisk Konsulent i Foreningen af Danske Sceneinstruktører, København
1997 – 1998: Selvstændig konsulent, blandt andet for Arctic Council Indigenous Peoples Secretariat i København og konsulentfirmaet Rambøll.
1993 – 1997: Kontorchef i The North Atlantic marine Mammal Commission, Tromsø
1988 – 1993: Kontorchef i Grønlands Hjemmestyre, Erhvervsdirektoratet
1986 – 1988: Fuldmægtig i Grønlands Hjemmestyre, Erhvervsdirektoratet
1985 – 1986: Vikar for fuldmægtig i Grønlands Hjemmestyre, Erhvervsdirektoratet.
1985:  Advokatfuldmægtig ved advokat Hans Aage Gertz, Nyborg