Britta Keldsen

Britta Keldsen

Indehaver, Advokat (H)


 

“Jeg synes det er vigtigt som advokat at vide hvad der foregår i samfundet, da det også kan have betydning for min rådgivning. Jeg sørger af samme grund for hele tiden at pleje mit netværk.”

Forretningsområder:

Britta har et stort indblik i det grønlandske erhvervsliv og hun rådgiver rigtig mange små, mellemstore og store virksomheder fra både Grønland, Danmark og udlandet i erhvervsretlige og erhvervsfremmende spørgsmål. Britta sidder endvidere i bestyrelsen for to store virksomheder i Grønland (se neden for).

Brittas primære speciale er arbejdsret, og hun rådgiver et stort antal klienter vedrørende både individuel og kollektiv arbejdsret, ligesom hun har betydelig rets- og voldgiftssagserfaring inden for området.

 

I takt med at persondatalovgivningen er sat i kraft for Grønland, har Britta videre specialiseret sig inden for også dette område og tilbyder i den forbindelse virksomheder et compliance tjek på området. Derudover afholder Britta jævnligt kurser i persondataret.

 

Britta varetager videre kontorets portefølje af familieretslige sager samt enkelte kriminalsager.

 

Britta har stor processuel erfaring inden for både den almindelige domsstolssystem samt voldgiftssystemet i Grønland herunder også afskedigelsesnævn samt lokal tvisteløsning.

 

Britta er videre eksamineret mediator.

Tillidshverv:

  • Bestyrelsesformand for Nuuk Købmandshandel A/S
  • Medlem af bestyrelsen Permagreen Grønland A/S
  • Medlem af Rådet for Grønlands Retsvæsen – udpeget af Advokatrådet
  • Medlem af repræsentantskabet i Danske Advokater
  • Medlem af dommerudnævnelsesrådet for Grønland udpeget af advokatrådet
  • Formand for Ladies Circle Nuuk
  • Medlem af Nuuk Rotaryklub (President 2014-2018)

Sprog:

Dansk, engelsk og tysk samt skandinavisk

Karriereforløb:

 

2021: Gennemført Mini MBA via Aros Businessinstitute
2019: Indehaver af Arctic Law Greenland ApS
2018: Underviser Ilisimatusarfik, Arbejdsret
2017: Eksamineret mediator
2016: Ekstern underviser Ilisimatusarfik, Erhvervsret
2012: Partner, Paulsen|Keldsen Advokatanpartsselskab
2011: Advokat, Paulsen|Keldsen
2010: Advokat, advokaterne Hey|Paulsen
2009 – 2010: Advokatfuldmægtig, advokaterne Hey|Paulsen
2008 – 2009: Specialkonsulent, Grønlands Selvstyre
2004 – 2008: Dommerfuldmægtig Grønlands Landsret