Lena Løvstad Jensen

Lena Løvstad Jensen

Advokatsekretær


 

“Lena har været ansat som advokatsekretær på kontoret siden 1. juni 2003”

Lena har været ansat som advokatsekretær på kontoret siden 1. juni 2003.

Lena beskæftiger sig primært med kontorets omfattende ejendomsportefølje, og hun står for alle sekretærmæssige opgaver i forbindelse med udarbejdelse af skøder, pantebreve og gældsovertagelseserklæringer med hensyn til overdragelser af fast ejendom.

Sprog:

Grønlandsk, dansk og engelsk