Sika Nilesen Lange

Sika Nielsen Lange

Assistant attorney


 

’’Jeg ved, hvor vigtigt det er, at en juridisk rådgiver og klienten kan forstå hinanden – både sprog, samfunds- og kulturmæssigt, da juridiske opgaver ofte har stor følelsesmæssig betydning især for den private klient. Efter endt uddannelse i Danmark er jeg flyttet tilbage til mit hjemland, hvor jeg glæder mig til at være med til at løfte forskellige opgaver for Arctic Law Greenland.’’

Business Areas:

Sika Nielsen Lange er advokatfuldmægtig i Arctic Law Greenland og beskæftiger sig primært med kontorets inkasso- og familieretslige sager. Desuden bistår Sika kontorets advokater inden for primært det insolvensretlige områder ligesom hun behandler enkelte civile tvister.

Honorary posts:

  • Frivillig juridisk rådgiver ved IKIU – Den Selvejende Retshjælpinstitution

Languages:

Greenlandic, Danish and English

Career:

2020 – : Advokatfuldmægtig ved Arctic Law Greenland ApS
2019 – 2020: Fuldmægtig ved Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, Grønlands selvstyre