Sika Nielsen Lange

Sika Nielsen Lange

Advokatfuldmægtig


 

’’Jeg ved, hvor vigtigt det er, at en juridisk rådgiver og klienten kan forstå hinanden – både sprog, samfunds- og kulturmæssigt, da juridiske opgaver ofte har stor følelsesmæssig betydning især for den private klient. Efter endt uddannelse i Danmark er jeg flyttet tilbage til mit hjemland, hvor jeg glæder mig til at være med til at løfte forskellige opgaver for Arctic Law Greenland.’’

Forretningsområder:

Sika Nielsen Lange er advokatfuldmægtig i Arctic Law Greenland og beskæftiger sig primært med kontorets inkasso- og familieretslige sager. Desuden bistår Sika kontorets advokater inden for primært det insolvensretlige områder ligesom hun behandler enkelte civile tvister.

Tillidshverv:

  • Frivillig juridisk rådgiver ved IKIU – Den Selvejende Retshjælpinstitution
  • Medlem af Ladies Circle Nuuk

Sprog:

Grønlandsk, dansk og engelsk

Karriereforløb:

 

2020 – : Advokatfuldmægtig ved Arctic Law Greenland ApS
2019 – 2020: Fuldmægtig ved Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, Grønlands selvstyre