Namminersortut

Professionel juridisk rådgivning til private i Grønland.

Arctic Law Greenland ApS yder rådgivning til private kunder inden for alle centrale dele af juraen, der retter sig mod privatpersoner. Kontoret tilbyder juridisk bistand til private både som bistand i forbindelse med retssager og som repræsentanter i mæglings- og konfliktsituationer, herunder også i forbindelse med forhandlinger.

Aftaleret

Mange problemstillinger kan ofte føres tilbage til et aftaleretligt tema. Vi hjælper dig med at tydeliggøre aftaler før du indgår dem, vi hjælper dig med at vurdere om dine aftaler overholdes mens du er i dem, og vi undersøger dine muligheder og retsstilling når aftaler brydes.

Kontoret har en aftaleretlig dokumentsamling til brug for de klassiske aftaler herunder køb og salg af løsøre, virksomheder og forretninger samt fast ejendom. Er der tale om en helt særlig aftale forfatter vi en konkret tilpasset aftale efter dine behov.

Se også under kontrakt-ret.

Kingornussarsianik kingornussarsiassanillu aalajangersaasarneq

Kingornussarsiassanik aalajangersaanermi aappariittullu isumaqatigiissusiornerni kiisalu katissimanatik inooqatigiit akornanni pigisaqaqatigiissutinik isumaqatigiissusiornerni, angajoqqaatut oqartussaasuunermut tunngasuni kiisalu averusernermi atugassarititaasut pigisanillu aveqatigiittarnerit pillugit siunnersuineq ingerlattarparput.

Inuunerup ilaani kingornussassanik agguaassinermut tunngasut imaluunniit pissuussutinik allanik aveqatigiittarnermut tunngasut aqqusaagassaraatit. Eqqumaffigisariaqarpat kingornussisussatut aalajangersakkanik suliaqartoqarsimanersoq suliaqartoqarsimannginnersorluunniit imaluunniit aappariittut isumaqatigiissutinik suliaqartoqarsimanersoq imaluunniit taamaattoqannginnersoq. Sorpassuartigut iluaqutaasussaavoq kingornussisussatut aalajangersaasarneqt imaluunniit aappariittut isumaqatigiissusiortarneq. Assersuutigalugu kinguaariit nikinnissaannut atatillugu siusissukkut inatsisit namminersortuunermut tunngasut qanoq paasisariaqarnersut misissortariaqartarput.

Aammattaaq siunnersuisarpugut ilaqatariinni katitigaasuni toqusoqartillugu inatsisitigut qanoq inissisimanermut tunngasut pillugit, aningaasatigut piumasaqaataasinnaasut pisinnaatitaanermulluunniit tunngasuusinnaasut pillugit.

Familieret

I takt med at familiemønstrene i samfundet udvikler sig, er det vores erfaring, at flere mennesker har behov for advokatbistand både til direkte konflikthåndtering, men også til rådgivning med henblik på at undgå konflikter. Kontorets jurister kan rådgive om et bredt udsnit af emner indenfor familieretten og kan derudover tilbyde mægling.

Inatsisiliorneq sillimasertarnermut taarsiiffigitittarnermullu tunngasoq

Ajutoortoqartillugu imaluunnit allatigut taarsiissuteqarnissamut akisussaanermut tunngasut pineqartillugit suliffeqarfiup piumasaqaataasunik naatsorsuisarneq pillugu kiisalu sullitap taarsiiffigitinnissaa sillimasernissaalu pillugit inatsisitigut naliliinerit ingerlattarpagut. Tassunga tunngatillugu isumagisarpagut uppernarsaatinik pisariaqartitanik pissarsiniarnerit sullitallu oqartussaasuuneranut sillimmasersimaneranullu tunngasut ilanngullugit suliarisarlutigit taamalu aamma sullitap sillimmasersimanera eqqartuussivimmilu saqitsaassutaasunik ingerlatsineranut tunngasut isumagisarlutigit.

Inatsisilerineq isumaqatigiissutinut tunngasoq

Inatsisilerinermi qanoq isumaqatigiissusiorsimaneq aallaaviugajuttarpoq taamaattumillu pingaartuuvoq isumaqatigiissummi pisariaqartitatit malinneqarsimanersut.

Isumaqatigiissusiornermi naatsorsuutigisassatut pisariaqartitappit ilanngunneqarsimanissaat isumagissavarput qulakkiissallutigulu isumaqatigiissut inatsisisit atuuttut malillugit suliarineqarsimanersut taamalu aamma ikiussavatsigit isumaqatigiissut atorunnaassagaluarpat pisinnaatitaaffitit qulakkeerneqarsimanersut.

Takuuk aamma inatsisilerineq isumaqatigiissusiortarnermut tunngasoq.

Inatsisilerineq pinerluttulerinermut tunngasoq

Inatsisilerinermi pinerluttulerinermut tunngasumi illersortitut suliat sivisuumik siamasissumillu misilittagaqarfigaagut. Misilittakkagut naapertorlugit pingaartuuvoq paasiniaanerup aallartinneraniilli eqqortumik illersuisoqarnissap pingaartinneqarnissaa sullitagullu sapinngisamik siusissukkut suliallu eqqartuussivimmi suliarineqalinnginneraniilli aallartittumik ikiornissaat.