Erhverv

Arctic Law Greenland ApS yder professionel rådgivning til private og offentlige virksomheder i Grønland.

Vi er med fra opstarten af virksomheden, vi yder løbende rådgivning og sikrer compliance i forbindelse med virksomhedernes drift og vi træder til, hvis virksomheden skal afvikles. Vi står altid til rådighed for sparring og drøftelser af både faglig juridisk karakter og virksomhedsdrift i øvrigt og grundet vores netværk i både Grønland og Danmark kan vi yde kompetent rådgivning af både generel og specialiseret karakter.

Vi forstår vigtigheden af virksomhedernes behov for den lokale advokat kombineret med behovet for specialiseret viden inden for konkrete erhvervsretlige områder.

Inatsisilerineq isumaqatigiissutinut tunngasoq

Ajornartorsiutit amerlasuut amerlasuutigut isumaqatigiissutit inatsisiliuunneqarsimanerat qulequtarisarpaat. Isumaqatigiissuteqannginninni isumaqatigiissutissappit erseqqissarnerani ikiussavatsigit, isumaqatigiissutit eqqortinneqarnerisa nalilersorneranni ikiussavatsigit aammalu isumaqatigiissutit atorunnaarsinneqarpata qanoq periarfissaqarnersutit inatsisitigullu qanoq inissisimanersutit misissussavarput.

Allaffimmi pigineqarput uppernarsaatinit katersat isumaqatigiissutit nalinginnaasut inatsisiliuunneqartarnerannut tunngasut, tassunga ilanngullugit pisanik nuussinernik, suliffeqarfinnik, niueqatigiinnermik illuutinillu pisinermi tunisinermilu isumaqatigiissutit. Isumaqatigiissutit immikkut illuinnartut pineqartillugit isumaqatigiissusiortarpugut, pineqartumut tulluarsarsimasumik illillu pigisariaqartitat aallaavigalugu suliaasumik.
Aamma takukkit inatsisiliornermi isumaqatigiissutinut tunngasumi allassimasut.

Inatsisiliorneq sulinermut atorfeqarnermullu tunngasoq

inatsisiliornerup sulinermut atorfeqarnerullu tunngasup iluani siunnersuineq immikkut piginnaanngorsarfiusimasoq ingerlanneqartarpoq. Pingaarnerusutigut suliffeqarfinnik siunnersuineq ingerlataraarput aammali pisortat, aqutsisut, atorfillit sulisullu allat sullittarpagut, ataasiakkaat atorfeqarnerminni pisinnaatitaaffiinut tunngasut suliarisarlutigit, namminersortuni kiisalu pisortat suliffeqarfiutaanni.
Inatsisilerinerup atorfeqarnermut tunngasup ilagai inatsisitigut sammisat siunnersuinerillu assigiinngitsut suliarisarpagut taamaattumillu atorfininnermi isumaqatigiissutit eqqarsaatigilluakkamik ataasiakkaanullu tulluarsakkamik isumannaarneqarnissaat qulakkiigassaasarput, soorlu immikkut piumasaqaatit oqaasertassaanut sulisoqarnermi politikkimut il.il. tungasuni, uagulli ikiorsiisarnitsinni apeqqutit suugaluartulluunniit atorfininneq sioqqullugu kingornalu pisinnaasut ilannguttarpagut kiisalu suliat soraarnermut suliffimmiillu tunuartitaanermut tunngasut qanoq ingerlanneqarnissaannut tunngasut. Siunnersuinerup saniatigut Paulsen/Keldsenimit piareersarneqarlutillu ingerlanneqarsimapput suliat atorfeqarnermut tunngasut amerlasuut eqqartuussivinni suliassiissutigineqarsimasut.
Siunnersuinerup saniatigut suliffeqarfiup neqeroorutigisarpai atorfeqartitsinermi inatsisilerinermut tunngasuni atuartitsinerit.

Dødsbobehandling

Kontoret bistår kredsretterne og Retten i Grønland som beskikket bobestyrere og yder derudover rådgivning til arvinger der ønsker at skifte privat.

Inatsisilerineq suliarinninnissamut tunngasoq

Sullitagut sanaartornerup iluani suliarinninnissamut tunngasut suulluunniit pillugit siunnersortarpagut, suliarinnissaq sioqqullugu, ingerlannerani kingornalu isumaqatigiissutaasunut tunngasuni.

Suliffeqarfimmit suliat suliarinninnissamut tunngasut arlalippassuit ingerlanneqartareerput, tassanilu sullitat saqitsaattoqartillugu inatsisilerinermut tunngasutigut ikiortarlugit.

Illuutit

Suliffeqarfimmi misilittagaqarfigilluagaraagut illuutinik pisinermut tunisinermullu tunngasut, tassunga ilanngullugit init niuernermik ingerlatsiviit, toqqorsiviit assigisaalu.

Aammattaaq suliani avitsinermut tunngasuni ikiorsiisarpugut, illuutit arlalinnit piginnittulersorlugit agguataarneqartarnerannut tunngasuni, Suliat taamaattut ingerlanneqartillugit pisortanut isumaqatigiissutinik nalunaaruteqartarnerit , nalunaarsuinerit, kiisalu piginnittut peqatigiiffiiinik pilersitsinerit nalunaarsuinerillu kiisalu nunaminertanik agguaassisarnermut atatillugu allagartanik pisariaqartinneqartunik isumaginnittarluta.

Inatsisiliorneq selskabinik ingerlatsinermut tunngasoq

Arctic Law Greenland ApSaktiaatileqatigiiffinnik piginneqatigiiffinnillu ingerlatsinermi ataasiakkaanut siunnersuineq ataavartumik neqeroorutitut ingerlataraa, inatsisiliornermi selskabinik ingerlatsinermut tunngasuni , kommanditselskabini allanilu selskabitut ingerlatatsiffiusuni suugaluartuniluunniit siunnersuineq ingerlataralugu, tassunga ilanngullugit suliffeqarfinnik pisinermut, tunisinermut allanngortiterinermullu tunngasut suliarisarlugit.

Immikkut neqeroorutitut maanna ingerlataraarput selskabinut neqeroorut tamakkiisoq, selskabimik aqutsinermik kivitsinissamik imalik. Selskabimi tunngavissat qitiusut aallaavigalugit piginnittutut isumaqatigiissutinik suliaqarneq aqutsinerlu isumagisassatut suliarisarparput malittarisassiuullugillu ingerlatsinermi tunngavissatut uppernarsaatit malillugit, soorlu atorfinitsitsinermi, attartornermi assigisaanilu tunngavissatut maleruagassiuullugit.

Akiliisitsiniartarneq

Arctic Law Greenland ApS inuussutissarsiortut namminersortullu ikiortarpai akiligassiissutit, sallunaveeqqutit allallu akiligassaqarnermik isumaqatigiissutit  aningaasarsiornermi piumasaqaataasut pitsaanerpaamik akikinnerpaamillu isumagineqarnissaat tunngavigalugit.
Suliat akiliisitsiniarnermut tunngasut eqqartuussivimmi ingerlattarpagut  isumagisarparpullu akiliisitsiniarnermi suliat pisariaqartitat naapertorlugit ingerlanissaat  allatigullu sullinneqarnerup pitsaasuunissaa.

Suliani akiliisitsiniartarnermut tunngasuni inatsisilerituumik sulisoqarpugut suliallu ineriartorneranut tunngasut sullitamit malinnaaffigineqartuarnissaat isumagisarlutigu.

Inatsisilerineq akiliisinnaajunnaarnermut tunngasoq

Suliffeqarfiup Kalaallit Nunaanni Eqqartussivik ikiortarpaa illuutinik akilersorsinnaajunnaakkanik aalajangersimasunik amerlassusilinnik piginnittoq sinnerlugu paarsisutut sulianik ingerlatsilluni taamalu selskabip ajornartoornerani ajornartorsiutit assigiinngitsut suliassiissutaasarnerat assigiinngitsutigut misilittagaqarfigalugit.

Inatsisilerineq attartornermut tunngasoq

Namminersortutut attartortitsinermut tunngasuni tunngavissat nalinginnaasut suliarisarpagut isumaqatigiissutinillu atorunnaarsitsinermut atatillugu attartortut attartortitsisullu ikiorsinnaallutigit.

Inatsisilerineq pisortat sullissinerannut tunngasoq

Suliffeqarfiup kommunet Namminersorlutillu Oqartussat soqutigisaannik isumaginninneq aalluttarpaa suliffeqarfiullu aamma Namminersorlutik Oqartussat isumaqatigiissusiornerannut tunngasuni suliat annikikkinnerusut malittarisassiuussinerlu ingerlataralugit, tassunga ilanngullugu piareersaataasumik suliaqarneq.

Persondataret

Rådgivning omkring persondataret i Grønland er et kerneområde for kontoret og vi tilbyder virksomheder et compliance-tjek, der sikrer, at de er up to date på det persondateretlige område. Vi udfærdiger skræddersyede politikker baseret på virksomhedens dataflow og vi sikrer, at der er de fornødne procesbeskrivelser, der kan være med til at sikre hensigtsmæssig implementering af området i virksomheden.

Vi konstruerer og administrerer whistleblowerordninger for private og offentlige virksomheder og organisationer.

Eqqartuussissutit saqitsaassutillu

Suliffeqarfimmit suliat amerlasuut eqqartuussivinni, Kalaallit Nunaata Eqqartuussiveqarfiani kiisalu Nunatta Eqqartuussiviani ingerlanneqartut inatsisilerinermi assigiinngitsorpassuarnik imaqartut ingerlatarai. Taassuma saniatigut suliat saqitsaannermut tunngasut aamma misilittagaqarfigaagut, pingaartumillu sanaartornermut tunngasutigut.

Suliffeqarfinnik nuussinermut tunngasut

Kinguaarit nikinnerannut atatillugu allatigullu suliffeqarfiit piginnittuisa nikinnerannut atatillugu illuatungeriinnik siunnersuineq ingerlattarparput taamalu aamma tunuliaqutaasunik isumaqatigiissusiornermullu tunngasunik misissuinerni ikiorsiineq ingerlattarlutigu.